עבודות בעץ

סטנד מעץ לירקות ופירות
סטנד מעץ 4 קומות
ספת עץ מלא
קיר מטבח מחומרים ממוחזרים
ידיות לדלת
ארונית מטבח בהזמנה אישית
ארונית מטבח